Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków SYC

Szczegółowe informacje zostały rozesłane mailem – jeżeli ktoś nie dostał proszę o kontakt z sekretarzem.

Termin: 08 stycznia 2022 (sobota).
Czas: od godziny 1400 (lista obecności i telekonferencja od 1330).
Miejsce: Szkoła Żeglarstwa SYC.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie kandydatów na Przewodniczącego Zebrania.
 2. Powołanie Przewodniczącego w głosowaniu jawnym.
 3. Przedstawienie kandydatów na Sekretarza Zebrania.
 4. Powołanie Sekretarza w głosowaniu jawnym.
 5. Przedstawienie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym.
 7. Ustalenie porządku obrad.
 8. Przedstawienie kandydatów na Wicekomandora SYC.
 9. Głosowanie tajne na Wicekomandora SYC.
 10. Przedstawienie kandydatów na Bosmana SYC.
 11. Głosowanie tajne na Bosmana SYC.
 12. Przedstawienie kandydatów na Członka Zarządu SYC.
 13. Głosowanie tajne na Członka Zarządu SYC.
 14. Przedstawienie wniosku za przyznaniem Członkostwa Honorowego SYC.
 15. Głosowanie tajne za przyznaniem Członkostwa Honorowego SYC.
 16. Omówienie planu działania stowarzyszenia oraz schemat organizacyjny zarządu na rok 2022.
 17. Zakończenie zebrania.

Zainteresowanych udziałem prosimy o obecność wcześniej celem sprawdzenia czy wszystko działa poprawnie.

Walne Zgromadzenie Członków SYC

AKTUALIZACJA

Ze względu na komplikującą się sytuację pandemiczną, Walne Zgromadzenie odbędzie się w formie zdalnej.

Szczegółowe informacje zostały rozesłane mailem – jeżeli ktoś nie dostał proszę o kontakt z sekretarzem.

Termin: 11 grudnia 2021 (sobota).
Czas: od godziny 1500 (lista obecności i telekonferencja od 1430).
Miejsce: Szkoła Żeglarstwa SYC.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie kandydatów na Przewodniczącego Zebrania.

 2. Powołanie Przewodniczącego.

 3. Przedstawienie kandydatów na Sekretarza Zebrania.

 4. Powołanie Sekretarza.

 5. Przedstawienie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

 7. Ustalenie porządku obrad.

 8. Sprawozdanie Komandora z działalności klubu w 2021r.

 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 10. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.

 11. Wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia.

 12. Wolne wnioski.

 13. Zakończenie zebrania.

Zainteresowanych udziałem prosimy o obecność wcześniej celem sprawdzenia czy wszystko działa poprawnie.