Patryk Wiśniowski

Wicekomandor

Komendant Szkoły Żeglarstwa SYC