Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Strona syc.com.pl jest stroną prowadzoną przez Śląski Yacht Club przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach (SYC).
Administratorem danych jest Śląski Yacht Club przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach, ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice. Numer KRS: 0000001199, numer NIP: 6312005625, numer REGON: 272128143.

Biuro:
CKS Mrowisko [mapa] (czynne we wtorki w godz. 18-21)
ul. Pszczyńska 85 (1 piętro, pok. 11)
44-100 Gliwice
E-mail: biuro@syc.com.pl

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze na stronie
W celu umożliwienia komunikacji z osobą piszącą komentarz na naszej stronie przechowujemy adres e-mail. Adres ten jest widoczny tylko dla Administratora danych i nie jest przekazywany osobom trzecim.

Deklaracje członkowskie
Oferta SYC skierowana jest przede wszystkim do osób pasjonujących się żeglarstwem w każdej postaci. Aby zostać członkiem należy m.in. wypełnić deklarację członkowską, w której zbieramy dane: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL. Na potrzeby sprawnego kontaktu zbieramy dane takie jak adres korespondencyjny, numer telefonu oraz e-mail kontaktowy. Dodatkowo, na potrzeby druku legitymacji członkowskich, zbieramy zdjęcia typu paszportowego.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji celów statutowych SYC.

Newsletter
Odbiorcy newslettera rejestrujący się na stronie www lub wypełniający deklarację członkowską wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych w postaci adresu e-mail na potrzeby wysyłki newslettera. Podane przez odbiorców newslettera dane kontaktowe są przetwarzane przez SYC za zgodą odbiorców wyłącznie w celu przesyłania zamówionego newslettera.

Odbiorcy newslettera mają prawo zażądać dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub sprzeciwienia się ich dalszemu przetwarzaniu.

Analiza odwiedzin strony
Strona syc.com.pl oraz jej subdomeny automatycznie zbierają dane takie jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę.

Gromadzimy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem i wykorzystujemy je tylko i wyłącznie w tym celu. Pozyskane dane nie są łączone z konkretnymi osobami, użytkownicy strony mogą z niej korzystać anonimowo. Wykorzystujemy je do generowania statystyk odwiedzin naszej strony (za pomocą wtyczki do WordPress), co pomaga nam sprawnie administrować serwisem, zapewniać mu wysoką jakość merytoryczną, analizować czy struktura strony nie zawiera błędów, itd.

Nie przekazujemy żadnych gromadzonych przez stronę danych jednostkowych innym podmiotom, chyba że z takim żądaniem zwrócą się uprawnione instytucje państwowe na podstawie odpowiednich przepisów i dokumentów.

Polityka dotycząca cookies
Strona internetowa syc.com.pl nie wykorzystuje cookies. Po prostu. Nie potrzebujemy śledzić twojej aktywności inaczej niż poprzez anonimowe zliczanie odwiedzin strony (o czym napisaliśmy powyżej).

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań, zajrzyj na stronę http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/

Osadzone treści z innych witryn
Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

 1. Elektroniczne i papierowe deklaracje członkowskie – dane przechowywane są przez cały czas trwania członkostwa w SYC.
 2. Komentarze na stronie – adresy e-mail są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu zbierania i przetwarzania danych przez właściciela.
 3. Newsletter – adresy e-mail są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu zbierania i przetwarzania danych przez właściciela.
 4. Analiza odwiedzin – dane przechowujemy w sposób ciągły.
 5. Pliki cookies – nie używamy, naprawdę.

Jakie masz prawa do swoich danych

Każdy ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
 3. przenoszenia danych osobowych, o ile spełnione są wymogi przewidziane przepisami,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna

 • najczęściej posiadamy i przetwarzamy Twoje dane ponieważ wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na ich przetwarzanie;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przepisy prawa pracy, przepisy ubezpieczeniowe i prawo o stowarzyszeniach;
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizowania celów statutowych SYC;

Przekazywanie danych

Nie przekazujemy żadnych gromadzonych przez stronę danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje państwowe na podstawie odpowiednich przepisów.

Komentarze są wyłączone.