Administratorem danych jest Śląski Yacht Club przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach (SYC), ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu przyznania członkostwa w SYC, zgodnie z polityką prywatności oraz statutem.

DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO
Śląskiego Yacht Clubu
przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach