Kursy nawigacyjne

Już wkrótce: KURS Z ASTRONAWIGACJI, NAWIGACJI ZLICZENIOWEJ I TERESTRYCZNEJ

Kiedy: w przygotowaniu,

Gdzie: Gliwice,

Cena: 1300 zł,

Szczegóły wkrótce.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: biuro@syc.com.pl

Ilość miejsc ograniczona!

Zapraszamy wszystkich chętnych na nowy cykl szkoleń z nawigacji terestrycznej (z pływami i bez) oraz z astronawigacji.Edycja wiosenna (3 oddzielne szkolenia) odbędzie się w dniach:

  • 16 i 17 stycznia, od godziny 18.00 – nawigacja terestryczna (bez pływów),
  • 23 i 30 stycznia, od godziny 18.00 – nawigacja terestryczna na wodach pływowych,
  • 31 stycznia i 6 lutego, od godziny 18.00 – astronawigacja.

Brak miejsc – zapraszamy na następne edycje!

Każde ze szkoleń składa się z części teoretycznej (2-3h) oraz ćwiczeń praktycznych (2-3h).

  • Cena pojedynczego szkolenia: 200 zł.
  • Dla studentów Politechniki Śląskiej i uczniów szkół średnich: 100 zł.
  • Dla osób zainteresowanych całym pakietem (3 szkolenia): 550 zł.
  • Dla studentów Politechniki Śląskiej i uczniów szkół średnich zainteresowanych całym pakietem (3 szkolenia): 250 zł.
  • Członkowie  SYC (3 szkolenia): 60 zł.

Kurs odbędzie się w Sali Konferencyjnej CKS Mrowisko [mapa].

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: biuro@syc.com.pl

Płatność przelewem na konto klubu po dokonaniu zgłoszenia:

Śląski Yacht Club przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach
ul. Jagiellońska 21
44-100 Gliwice
ING Bank Śląski: 87 1050 1298 1000 0090 8041 8735

Ilość miejsc ograniczona!

Śląska Szkoła pod Żaglami Śląskiego Yacht Clubu

Plan zajęć z przedmiotu NAWIGACJA (dla poziomu: Sternik Jachtowy/Jachtowy Sternik Morski).

1. NAWIGACJA TERESTRYCZNA (bez pływów)

16.01 wykład: geneza i cechy podstawowych map nawigacyjnych, dewiacja i deklinacja, kursy i namiary, linie pozycyjne, pozycja obserwowana i zliczona;
zbiorowe (ze wsparciem) rozwiązywanie przykładowego zadania na kserokopiach fragmentu polskiej mapy Bałtyku;

17.01 ćwiczenia: omówienie typowych błędów popełnionych we wcześniejszym ćwiczeniu;
korzystanie z sekstantu (praktyczne pomierzenie dowolnego kąta);
samodzielne rozwiązywanie indywidualnego zadania na wygumowanej mapie z dnia poprzedniego;

2. NAWIGACJA TERESTRYCZNA na wodach pływowych

23.01 wykład: geneza, rodzaje i skutki pływów, źródła informacji nawigacyjnych o pływach i korzystanie z nich;
przykładowe uwzględnianie prądu w kilkugodzinnej żegludze – rozwiązywanie zbiorowe (ze wsparciem) zadania „z żeglugą na prądzie” na kserokopii brytyjskiej mapy fragmentu Morza Północnego.

30.01 ćwiczenia: ewentualne kończenie zadania z poprzedniego spotkania;
przykładowe obliczenie głębokości wody w danym miejscu w różnych momentach pływu;
określenie przedziału czasowego, w którym zachowana zostanie bezpieczna głębokość wody dla przepłynięcia jednostki, albo dla wejścia do płytkiego portu.

3. ASTRONAWIGACJA

31.01 wykład: podstawowe pojęcia o czasie i współrzędnych, GHA i LHA, źródła informacji i korzystanie z nich;
astronomiczna linia pozycyjna (alp) z pomiaru wysokości Słońca;
pozycja z dwóch nierównoczesnych pomiarów wysokości Słońca;
ćwiczebne obliczanie parametrów astronomicznej linii pozycyjnej;
przykładowe (zbiorowe) rozwiązanie astronomicznej linii pozycyjnej na kopii plotera.

06.02 ćwiczenia: indywidualne rozwiązywanie alp na kilku różnych akwenach.

Komentarze są wyłączone.