Nauczyciel Żeglowania PZŻ 
to stopień, który jest  etapem w uzyskiwaniu pełnych uprawnień instruktorskich i został opracowany z myślą o osobach, chcących zacząć swoją karierę szkoleniowca, jako pierwszy praktyczny etap przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego, umożliwiający zapoznanie się z pracą instruktora.

Instruktor Żeglarstwa PZŻ 
jest stopniem instruktora polskiego związku sportowego, o którym mowa w § 3 ust. 1. pkt 2 Rozporządzenia MSiT oraz MTBiGM z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu (Dz. U. z 2013 r. poz. 602).

System kształcenia kadry szkoleniowej PZŻ w żeglarstwie powszechnym do pobrania w linku.

Kurs na stopień: Nauczyciela Żeglowania PZŻ

Wymagania: do kształcenia na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ może być dopuszczona osoba która:

 • ukończyła 18 lat,
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,
 • zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,
 • posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

Terminy zajęć – harmonogram:

 • zostanie podany w styczniu 2023

Miejsce:

 • Praktyka – Rzeczyce Śląskie – Jezioro Dzierżno Duże, Stanica Śląskiego Yacht Clubu,
 • Teoria – Katowice ul. Kościuszki 191 – siedziba Śląskiego Związku Żeglarskiego.

Cena kursu: zostanie podana w styczniu 2023

Cena kursu obejmuje:

 • szkolenie teoretyczne (wykłady i ćwiczenia),
 • szkolenie praktyczne,
 • materiały szkoleniowe.

Podane ceny nie zawierają opłat egzaminacyjnych, oraz kosztów wystawienia patentu, które pobiera Polski Związek Żeglarski, w wysokości 320zł za egzamin i 50zł za patent.

W momencie zapisania się należy dokonać zapłaty zadatku w wysokości 750 zł.

Wpłaty należy dokonywać na poniższe dane:

 • Odbiorca: Śląski Związek Żeglarski,
 • Numer konta: 42 1020 2313 0000 3702 0113 8833,
 • Tytułem: zadatek 25/NŻ/2022, imię i nazwisko kursanta.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!

Informacje: Patryk Wiśniowski – tel.: 737-494-424 lub 519-186-502, e-mail: szkolenia@syc.com.pl

Zapisz się!