Walne Zgromadzenie Członków SYC

21 listopada 2019 (czwartek) odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Yacht Clubu.
Miejsce – Sala Teatralna w CKS Mrowisko, ul. Pszczyńska 85.
Czas – od godziny 1600.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie kandydatów na Przewodniczącego Zebrania.

 2. Powołanie Przewodniczącego.

 3. Przedstawienie kandydatów na Sekretarza Zebrania.

 4. Powołanie Sekretarza.

 5. Przedstawienie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

 7. Ustalenie porządku obrad.

 8. Sprawozdanie Komandora z działalności klubu w 2019r.

 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 10. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.

 11. Wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia.

 12. Wolne wnioski.

 13. Zakończenie zebrania.

Aktualizacja galerii

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia galerii z ostatnich klubowych wydarzeń:

Jednocześnie przypominamy, że już za kilka dni wielkie regaty w klasie Optymist i Laser!

Odpłynął do Hilo…

Wczoraj odszedł na wieczną wachtę Edek, dla wielu z nas Eda. Człowiek o wielkim sercu, zawsze uśmiechnięty, zawsze skory do pomocy.
Dzierżno bez niego nie będzie już takie samo.

Edek dziękujemy za te wszystkie lata.

Pogrzeb odbędzie się 12 września o godzinie 11.00 w kościele św. Bartłomieja w Smolnicy.