Członkostwo SYC

Osoby chcące zostać Członkiem Kandydatem Śląskiego Yacht Clubu powinny wypełnić Deklarację Członkowską (w przypadku rodzin, każda osoba powinna złożyć deklarację) poprzez formularz elektroniczny lub papierowo (pdf, odt, doc) oraz opłacić wpisowe oraz składkę za rok 2021 najlepiej na konto:

Śląski Yacht Club
przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach
ul. Jagiellońska 21
44-100 Gliwice

ING Bank Śląski
96 1050 1285 1000 0022 9505 7919

Wypełnioną papierową deklarację najlepiej zostawić u nas w biurze (CKS Mrowisko, w każdy wtorek od 19.00). [mapa]

Ważne dokumenty:

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia wysokość składek na rok 2022 wynosi:

 • członkowie w wieku 0-18 (jeżeli opiekunowie nie są członkami klubu) – 150 zł,
 • członkowie w wieku 18-26 lat (osoby uczące się) – 150 zł,
 • członkowie powyżej 18 lat – 300 zł,
 • składka rodzinna (osoby pozostające w związku oraz dzieci do lat 18, dzieci uczące się do lat 26 i dzieci niepełnosprawne bez limitu wieku) – 400 zł,
 • osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem – zwolnione z opłaty,
 • osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą – na pisemny wniosek i decyzją zarządu – uzyskać obniżenie wysokości składki,
 • dla osób, które wstąpiły do klubu po 1 września – składka promocyjna w wysokości 50% składki podstawowej,
 • koszty utrzymania przyczepy/namiotu/kempingu 600 zł.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia wysokość wpisowego na rok 2022 wynosi:

 • dla nowych członków (również rodzinie) – 600 zł,
 • osoby uczące się do lat 26 – 200 zł,
 • osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem – zwolnione z opłaty,
 • możliwość zmniejszenia wysokości wpisowego do 50% uchwałą zarządu,
 • możliwość odpracowania 100% wpisowego w formie wkładu rzeczowego lub pracy na rzecz klubu, każdorazowo oceniona przez zarząd i poparta uchwałą,
 • kursanci z bieżącego roku mogą przystąpić do klubu bez wnoszenia wpisowego w zamian za prace w stanicy (5 dni przy remontach jachtów).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *