Walne Zgromadzenie Członków SYC

11 grudnia 2021 (sobota) odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Yacht Clubu.
Miejsce – Sala Teatralna w CKS Mrowisko, ul. Pszczyńska 85.
Czas – od godziny 1500.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie kandydatów na Przewodniczącego Zebrania.

 2. Powołanie Przewodniczącego.

 3. Przedstawienie kandydatów na Sekretarza Zebrania.

 4. Powołanie Sekretarza.

 5. Przedstawienie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

 7. Ustalenie porządku obrad.

 8. Sprawozdanie Komandora z działalności klubu w 2021r.

 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 10. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.

 11. Wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia.

 12. Wolne wnioski.

 13. Zakończenie zebrania.

Zainteresowanych udziałem prosimy o wcześniejsze przybycie celem wpisania się na listę obecności i odebrania karty do głosowania.