Walne Zgromadzenie Członków SYC

AKTUALIZACJA

Ze względu na komplikującą się sytuację pandemiczną, Walne Zgromadzenie odbędzie się w formie zdalnej.

Szczegółowe informacje zostały rozesłane mailem – jeżeli ktoś nie dostał proszę o kontakt z sekretarzem.

Termin: 11 grudnia 2021 (sobota).
Czas: od godziny 1500 (lista obecności i telekonferencja od 1430).
Miejsce: Szkoła Żeglarstwa SYC.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie kandydatów na Przewodniczącego Zebrania.

 2. Powołanie Przewodniczącego.

 3. Przedstawienie kandydatów na Sekretarza Zebrania.

 4. Powołanie Sekretarza.

 5. Przedstawienie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

 7. Ustalenie porządku obrad.

 8. Sprawozdanie Komandora z działalności klubu w 2021r.

 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 10. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.

 11. Wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia.

 12. Wolne wnioski.

 13. Zakończenie zebrania.

Zainteresowanych udziałem prosimy o obecność wcześniej celem sprawdzenia czy wszystko działa poprawnie.