Regaty – wielka beka SYC

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich członków i sympatyków SYC na regaty.

Regulamin regat Wielka Beka SYC nr 1
1. Termin i miejsce regat
Zawody odbędą się 27.10.2018r. na jeziorze Dzierżno Duże k/Rzeczyc.

2. Organizator
Organizatorem regat jest Śląski Yacht Club przy Politechnice Śląskiej.

3. Przepisy
Podczas regat obowiązują przepisy oraz ogólne zasady etykiety żeglarskiej ze szczyptą fantazji pirackiej. Ze względu na piracki charakter wyścigu protestów i skarg nie przewidujemy. Jeżeli jakaś załoga będzie się czuła wybitnie poszkodowana, będzie mogła złożyć skargę podczas ogniska.

4. Zgłoszenia do zawodów
Załogi mogą zgłaszać się pisząc na adres biuro@syc.com.pl lub w dniu regat w stanicy do godziny 12:45. Ze względu na ograniczoną liczbę jachtów decyduje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

5. Program regat
12.30 – zapisy i odprawa sterników, losowanie jachtów (dla załóg nie posiadających własnych jednostek),
13.00 – start regat,
16.00 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

6. Zasady regat
W celu wyrównania szans, jachty będą stosownie dobalastowane.
Start regat odbędzie się na pomoście. Załogi biorące udział w regatach, po sygnale startowym mogą odbić od pomostów i udać się w kierunku linii postawienia ożaglowania. Wyjście z przystani wyłącznie na pagajach. Po przekroczeniu żeglownej linii startu należy niezwłocznie podjąć pogoń na żaglach (zabronione jest używanie napędów pomocniczych).
Celem wyścigu jest zdobycie pryzu tj. beczki wypuszczonej na cumie za jednostką uciekającą przed pirackimi załogami. W tym celu należy zbliżyć się do uciekiniera i podjąć beczkę. Szczegółowy przebieg wyścigu będzie zależał od warunków pogodowych i zostanie podany na odprawie załóg.

7. Prawa do wizerunku
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów w formie zdjęć, filmów i innych reprodukcji wykonanych w czasie regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

8. Zastrzeżenie odpowiedzialności
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialności. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, a wynikającą z udziału w regatach.

9. Uwagi końcowe
Śląski Yacht Club zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu np. ze względu na panujące warunki pogodowe.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *